Uždaviniai

LIETUVOS PULMONOLOGŲ IR ALERGOLOGŲ DRAUGIJOS UŽDAVINIAI

• Organizuoti pulmonologinę, alergologinę, imunologinę bei ftiziatrinę pagalbą suaugusiesiems ir vaikams Lietuvoje;

• Rinkti informaciją ir atlikti ekspertizę apie pulmonologinės, alergologinės ir imunologinės bei ftiziatrijos pagalbos teikimo būklę vaikams ir suaugusiesiems, teikti rekomendacijas ar kitais būdais prisidėti prie šios pagalbos tobulinimo;

• Koordinuoti Draugijos narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, teikti rekomendacijas dėl licencijos išdavimo (pratęsimo);

• Organizuoti Draugijos narių susirinkimus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, simpoziumus, tęsti kvėpavimo sistemos, alerginių ligų bei imunologinių sutrikimų diagnostikos, gydymo bei reabilitacinio mokymo renginius;

• Rengti jos rekomendacijas vaikams ir suaugusiesiems, diegti jas praktinėje veikloje;

• Tirti gydytojų, vaikų ir suaugusiųjų – pulmonologų, alergologų ir klinikinių imunologų, ftiziatrų poreikį ir teikti atitinkamas rekomendacijas;

• Leisti periodinius ir vienkartinius leidinius pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos tema, esant galimybei remti mokslo monografijų, vadovėlių, metodinių mokymo priemonių leidybos išlaidas;

• Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius su kitomis draugijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei institucijomis;

• Rekomenduoti Draugijos narius stažuotėms, mokslinėms konferencijoms, seminarams, praktiniams užsiėmimams Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose;

• Siūlyti Lietuvos medicinai nusipelniusius kandidatus vardinėms, Valstybinėms ir kitoms premijoms bei apdovanojimams gauti;

• Dalyvauti sprendžiant savo narių profesines problemas;

• Esant reikalui įstatuose numatytai veiklai užtikrinti, samdyti asmenis ir apmokėti jų darbą iš Draugijoje sukauptų lėšų.

PARTNERIAI
  • European Respiratory Society
   
RĖMĖJAI
  • MSD
  • BerlinChemie
  • Roche
  • AstraZeneca
   

Visos teisės saugomos © 2018

Sprendimas: